ACOMPANYAMENT

< Torna

de projectes


2010 / 2011 - Ajuntament de Barcelona / Regidoria de Dones
AGENDA DONES BARCELONA


Fruit del II Congrés de Dones de Barcelona des d’on va sortir la proposta de creació d’un mitjà de comunicació que posés en coneixement de la ciutadania totes les accions que es feien amb perspectiva de gènere va sorgir la proposta de creació d’un butlletí o agenda.

Des d’Avalon es va dissenyar i gestionar tècnicament l’Agenda de dones, que s’adreça a més de 5000 persones. Avalon va proposar la imatge i es va encarregar de la proposta tècnica de difusió.

Enllaços relacionats:
www.agendadonesbarcelona.org/03_2010
www.agendadonesbarcelona.org/04_2010
www.agendadonesbarcelona.org/05_2010
http://agendadonesbarcelona.org/32_2011/

Un encàrrec de: