ALTRES

Serveis

Des d'Avalon hem treballat en diverses ocasions donant suport a esdeveniments (jornades, fòrums...) convocats per diverses administracions catalanes, entorn a temàtiques afins al nostre àmbit d'especialització: el Tercer Sector, la ciutadania, la democràcia participativa, etc.

Aquestes activitats ens han servit per garantir la sostenibilitat del nostre projecte i poder així acompanyar i donar serveis a les associacions.

La nostra tasca es centra en donar un suport integral a l'organització d'aquestes activitats, des de la seva conceptualització fins al seu desenvolupament i conclusió. Sempre en coordinació amb l'institució convocant de l'activitat, ens encarreguem de la producció general de l'esdeveniment. Això pot incloure fer les funcions de secretaria tècnica (gestionar la difusió, els contactes, les inscripcions, ...), donar suport al llarg de l’esdeveniment coordinant tots els recursos humans i infrastructurals implicats (espai, càtering, traducció simultània, relatories, equips d'audiovisual, informàtica, ponents, proveïdors diversos) i recollir al final els resultats en forma d'avaluacions, transcripcions, memòries, difusió web, etc.