ÀREA

Assessorament

ASSESSORAMENT PER A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

Des dels inicis d’Avalon l’any 2001, l’assessorament és l’àmbit en que hem anat proveint més serveis i acompanyaments a les associacions, canviant i adaptant-nos a les noves realitats i necessitats i aprenent any rera any. 

Les entitats, des d’abans de crear-se fins que es constitueixen, creixen i es consoliden, van modificant-se i van trobant-se cada cop amb nous reptes en l’àmbit de la legalitat, dels mètodes de gestió, avaluació, participació, la comunicació... És necessari que, de forma contínua, anem analitzant la nostra situació críticament, a fi de millorar la gestió interna i fer les correccions necessàries per assolir els nostres objectius.
Al llarg dels nostres anys d’experiència treballant al costat d’entitats molt diverses, especialment aquelles en procés de creació o associacions joves, ens hem trobat que les seves febleses més evidents tenen a veure amb els següents aspectes:

- tenen pocs membres actius
- les seves estructures són o bé poc participatives o bé poc horitzontals
- les seves accions són pobrement planificades i avaluades
- tenen una evident manca en formació especialitzada
- es troben aïllades envers a altres organitzacions afins
- són poc autosuficients econòmicament i depenen molt del finançament extern

Des d’Avalon volem treballar per transformar aquests aspectes, acompanyant i orientant els nostres usuaris i usuàries a fi d’optimitzar la tasca de les seves associacions.
Concretament, ens fixem els següents objectius, que són transversals a les nostres diferents àrees de treball:

- Assessorar i acompanyar les entitats en les seves etapes de naixement i creixement.
- Oferir informació útil relacionada amb l'organització interna de les entitats.
- Interconnectar entitats que treballen per a objectius comuns.
- Compartir coneixements i interactuar amb el sector per detectar les seves necessitats.

Per fer-ho oferim diverses eines d’assessorament per a les associacions i les persones que les conformen. Des de la nostra creació hem atès més d’un miler de membres d’entitats en el nostre Servei d’Assessorament Associatiu tant de forma presencial com per mitjà del correu electrònic. També, l’any 2006 vam endegar el projecte convocatòries.org serveix per obtenir fàcilment informació actualitzada sobre fonts de finançament per a les nostres entitats i projectes. Finalment, i des de l’any 2009, treballem coordinadament amb municipis per donar una atenció adaptada a la realitat associativa local, mitjançant plans associatius integrals.

Per a dur a terme aquestes iniciatives, Avalon compta amb un equip consolidat de persones assessores, formadores i diversitat de col·laboradors/es que garanteixen un servei de qualitat en un ventall molt ampli de temàtiques d’interès per a les associacions, en continu creixement i actualització.