WEB

Convocatòries.org


 El contacte diari amb el teixit associatiu català ens ha permès constatar que les entitats es financen, en gran mesura, amb subvencions públiques i privades. És per això que volem contribuir a facilitar-los la recerca d'informació de fonts de finançament, fent una selecció i unificant aquesta informació en un portal.

Aquest web és un recull virtual de convocatòries que poden ser d'interès per a les entitats sense ànim de lucre, sobretot les de mida petita o mitjana. Les convocatòries s'actualitzen periòdicament i es pot fer un cerca per àmbits d'interès, tant temàtics com territorials. Així mateix, estan ordenades cronològicament, de manera que hi figuren en primer lloc les convocatòries que expiren abans.

Hi podeu trobar concursos, premis, subvencions, beques,...

Enllaços relacionats:
www.convocatories.org