DOSSIERS TEMÀTICS

d'experiències associativesUn dels projectes iniciats l’any 2009 amb continuïtat als subsegüents anys ha estat l’inici d’un recull d’experiències associatives que ens semblen útils per a altres entitats. Això, amb l’objectiu general de compartir coneixements i treballar amb xarxa i amb l’objectiu específic de trobar un vincle entre les nostres diferents àrees de treball (assessorament, formació i reflexió) que donin a les nostres iniciatives un enfocament integral d’atenció i acompanyament a les associacions.

Al llarg de les activitats formatives hem tingut l’oportunitat de compartir amb entitats de caràcter divers (fundacions, associacions, ONGDs...) els seus coneixements i bones pràctiques, en un espai adreçat especialment a aquest efecte: el mòdul d’experiències pràctiques que incloem a tots els nostres cursos.

A fi d’aprofitar la informació i els debats que han tingut lloc en aquest espai i de fer-la arribar al major nombre de persones i entitats que puguin fer-ne ús, hem fet un recull de les més significatives (una per cada eix temàtic), les hem transcrit i les hem publicat en un dossier. Treballarem per anar consolidant aquesta dinàmica com a forma de reconeixement a les persones i entitats que ens han volgut acostar el seu savoir faire, i també per a aconseguir un òptim treball en xarxa.