Acompanyament a entitats

Elaboració i gestió de projectes

En l'actual context de crisi estructural, les necessitats de les entitats no lucratives es transformen i s'observa que, cada vegada més, necessiten externalitzar algunes de les tasques més tècniques que comporta el fet associatiu.

D'acord a aquesta nova realitat, Avalon ofereix dues noves modalitats de serveis adreçats a les entitats on, professionals de diverses disciplines experts/es en la gestió associativa, treballaran amb l'objectiu de facilitar i agilitzar determinades tasques de l'entitat.Aquest servei va adreçat a entitats del Tercer Sector.

El nou servei presenta dues modalitats:
1. Elaboració i gestió del projecte
2. Acompanyament a entitats

 

1. Elaboració i gestió del cicle del projecte


Avalon posa a la vostra disposició un equip de persones expertes en les diferents fases de la gestió del cicle del projecte que s'encarregaran, de forma coordinada amb l'organització de la:

- elaboració del projecte
- cerca de convocatòries públiques i privades
- presentació de la proposta de projecte a diferents entitats cofinançadores
- justificació tècnica i econòmica del projecte presentat a subvenció
- avaluació del projecte presentat a subvenció
- cerca de socis europeus


 

2. Acompanyament a entitats


Posem a la vostra disposició el servei d'Acompanyament associatiu on podreu comptar amb un equip de persones expertes que us orientaran en aquells aspectes de la gestió de l'entitat on tingueu més dificultats:

- planificació estratègica de l'entitat
- registres on inscriure's
- recerca de convocatòries públiques i privades
- gestió del cicle del projecte
- gestió participativa
- elaboració de memòries anuals
- recerca d'entitats/plataformes amb qui treballar en xarxa

El servei d'acompanyament pretén que les entitats puguin desenvolupar-se normalment amb la guia d'un equip de persones que orientin sobre els diferents passos a donar i fases a seguir per tal d'impulsar i/o fer créixer el projecte associatiu, amb l'objectiu de que aquestes esdevinguin autosuficients.

Per ambdós serveis, podeu sol·licitar una cita prèvia per reunir-vos amb nosaltres, concretar les vostres necessitats i presentar-vos un pressupost d'acord al projecte i a l'entitat.