ESTUDI

Resolució de conflictes

Al llarg dels anys 2009-2010 hem fet una recerca amb l’objectiu d’apropar-nos d’una manera pràctica i entenedora a les situacions conflictives que es solen reproduir en les entitats sense afany de lucre.

La recerca s’ha estructurat en dos fases: la primera d’investigació de caràcter quantitatiu, i la segona de caràcter qualitatiu amb entrevistes amb una desena d’entitats a persones de diferents parts de l’estructura organitzativa.

Algunes reflexions extretes de l’estudi:

Partim de la base de que els conflictes són inherents a les persones i, per tant, a les organitzacions. Però, donades les especificitats de les entitats sense afany de lucre d’iniciativa social, podem detectar una tipologia de conflictes propis d’aquest sector

En el moment actual de crisi, aquestes organitzacions tenen un paper molt més rellevant i necessari, perquè han de donar resposta a una major demanda social, al mateix temps que veuen reduïts els seus recursos, la qual cosa és generadora de conflictes a dins de i entre les organitzacions. En aquest moment, més que mai, es necessiten entitats fortes i cohesionades capaces de donar resposta social.

L’adequada gestió dels conflictes fa que les organitzacions evolucionin i es desenvolupin, essent un element important de la bona gestió organitzativa de les entitats. Alguns conflictes poden afectar seriosament la continuïtat de l’associació, donada la implicació personal, emocional i professional de les persones que la conformen. 

Els conflictes poden generar canvis organitzatius i de funcionament que poden ajudar a l’organització. Cal que treballem per no donar una connotació negativa al conflicte i aprenguem a incorporar-ho des d’una connotació creativa i positiva del conflicte. El conflicte és positiu perquè possibilita el canvi i el canvi és indispensable per a la realització humana. 

Cal articular eines perquè el sector aprengui a gestionar millor els conflictes i perquè aquests es converteixin en oportunitat per a les organitzacions. 

Si voleu accedir a la recerca us podeu posar en contacte amb nosaltres i us farem arribar l’estudi.