FORMACIONS

< Torna

Sectorials2011 - GENERALITAT DE CATALUNYA - Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Formació de CoDesenvolupament per a Entitats d'Immigrants

Aquest projecte consisteix en ampliar i millorar les capacitats tècniques de les persones que treballen (voluntàries o contractades) a associacions formades per persones immigrades. Per a tal fi, presentem un Pla de Formació en gestió associativa, amb l’objectiu d’enfortir tant a aquestes persones com a les organitzacions a les quals estan vinculades, ja que creiem que la formació és una eina bàsica per a la consecució d’organitzacions més eficaces i de qualitat.

Metodologia:
Oferim dues opcions de formació: presencial i on-line. Les organitzacions poden escollir la que millor s’adapti a les seves necessitats. Les dues opcions formatives es desenvolupen per mitjà de metodologies participatives que prenen com a referència la construcció conjunta del coneixement.
Cada formació comptarà amb dues ponències de bones pràctiques a càrrec de dues organitzacions que treballin en codesenvolupament.

Durada:
Formació presencial:16 hores distribuïdes al llarg de 4 sessions de 4 hores cada una, en horari de 16-20 hores
Formació on-line: Durant 15 dies l’organització podrà accedir a la formació i desenvolupar els mòduls teòrics i pràctics així com comptar amb el suport d’una persona formadora. Els continguts formatius es poden desenvolupar en 16 hores.


Continguts del Cicle formatiu:
• Gestió de projectes de codesenvolupament: Identificació
• Gestió de projectes de codesenvolupament: Formulació i execució
• Gestió de projectes de codesenvolupament: Avaluació i justificació
• Treball en xarxa i gestió participativa


Enllaços relacionats:
Agència Catalana de Cooperació

Amb el suport de:

Amb la col·laboració del Grup de Treball composat per: 
Fasamcat - Federación de Asociaciones Americanas en Cataluña
Asociación Q’atary Perù
Associació Catalana de residents senegalesos/Coordinadora d'Associacions senegaleses de Catalunya
Asociación de la Comunidad Dominicana de Catalunya
Colectivo Maloka Colombia