FORMACIONS

Sectorials

Les formacions sectorials són aquells cursos adreçats específicament a entitats que treballin en un àmbit concret (la cooperació al desenvolupament, la inmigració, la cultura) i que, per tant, requereixin uns coneixements tècnics acotats i tinguin problemàtiques i reptes en comú.