MODEL

Metodològic

Des d’Avalon hem desenvolupat un model metodològic que és comú en tots els nostres cursos. Aquesta metodologia volem que sigui particiativa i dialògica, que impliqui els coneixements previs de totes les persones que hi formen part, de manera que es puguin trobar punts en comú, experiències i consells a compartir, aspectes que s'han de millorar... 

Els cursos es componen de tres mòduls:Tant l’apartat teòric com l’aparat pràctic són dinamitzats per facilitadors professionals.
L’apartat d'intercanvi experiències és a càrrec d'una entitat que pugui aportar bones pràctiques en algun àmbit.


Al final de cada curs es realitza una avaluació participativa personal i oberta, de manera que podem recollir quines han estat les impressions de les persones que hi han participat (tant formadors/es com estudiants), a fi de fer les modificacions i propostes convenients.