Avalon

Notícies

14 d'abril del 2011
Avalon - Formacions Sectorials - Curs de recerca de finançament públic, privat i banca ètica

< Tornar a l'index
Compartir en Facebook Twitter
Els dies 5, 7, 12 i 14 d’abril de 2011 s'ha celebrar el curs Recerca de finançament públic, privat i banca ètica. L’objectiu d’aquest curs, més enllà d’identificar les diferents fonts de finançament existents, així com proporcionar eines I coneixements per poder cercar la màxima diversificació de recursos, va voler reflexionar sobre el context econòmic actual i les retallades pressupostàries corresponents, així com els criteris per decidir si acceptem fons d’una empresa privada o no.

Vam comptar amb la presencia d’entitats que treballen en CoDesenvolupament, i amb entitats tant de petita com grans dimensions, fet que va generar un enriquidor intercanvi d’opinions i coneixements. El curs va finalitzar amb les experiències i reflexions que FIARE, Igman-Acció Solidaria i l’Observatori del Deute en la Globalització van aportar.

Enllaços relacionats:
FIARE
Igman-Acció Solidaria
Observatori del Deute en la Globalització