Avalon

Notícies

4 d'abril del 2011
Avalon participa al Plenari del Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament de l'Ajuntament de Barcelona.

< Tornar a l'index
Compartir en Facebook Twitter


Aquests plenaris són un espai de debat en el que els representants de l’Ajuntament i els diferents actors de l’àmbit de la cooperació internacional a la ciutat es troben amb els propòsits de:

• Analitzar, reflexionar, valorar, proposar i incidir sobre les accions cooperació internacional al desenvolupament, l’ajut humanitari, els drets humans i la pau.

• Orientar l’activitat municipal en matèria de cooperació internacional per al desenvolupament.

Enllaços relacionats:

Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament