Avalon

Notícies

5 de juliol del 2012
Comunicació no violenta

< Tornar a l'index
Compartir en Facebook Twitter


Ja fa uns mesos un grup de persones i organitzacions ens vam trobar per configurar i anar donat forma al què vam anomenar la Xarxa per la Transformació de Conflictes del Tercer Sector. Un dels primers objectius de la xarxa va ser conèixer les metodologies de treball de cadascun dels participants i crear un espai d’intercanvi de coneixement per tal de poder retroalimentar-nos com a grup.

El dia 5 de juliol hem fet a la ciutat de Barcelona el segon espai d’intercanvi de coneixement, per treballar la comunicació no violenta, el taller ha estat dinamitzat per Núria Sánchez Palos, experta en comunicació no violenta que va compartir amb tots els presents els seus coneixement i ens va obrir una nova forma de treball i de comunicació molt útil en la resolució i transformació de conflictes, tècnica que centra la seva atenció en la percepció, en la no emissió de judicis de valors, en l’empatia, els sentiments i la capacitat de transmetre i identificar les necessitat de les persones.

Existeix poc material bibliogràfic en castellà, principalment dos manuals de Marshall B. Rosenberg:

• “Resolver los conflictos con la Comunicación NoViolenta”Editorial Acanto
• "Comunicación No Violenta, Un Lenguaje De Vida" Editorial Gran Aldea

Actualment existeix una entitat que treballa a nivell estatal i que a la seva web es poden trobar articles i materials d’interès
http://www.asociacioncomunicacionnoviolenta.org/