Avalon

Notícies

22 de març del 2013
“Dels conflictes al desenvolupament comunitari i a la democràcia”, les jornades de la Fundació Desenvolupament Comunitari.

< Tornar a l'index
Compartir en Facebook Twitter


El passat 20 de març, vam tenir l’oportunitat d’assistir a les Jornades Internacionals “Dels conflictes al desenvolupament comunitari i la democràcia” que organitzava la Fundació Desenvolupament Comunitari i que giraven al voltant de la relació entre conflicte i pobresa.

Els pressupòsits de partida de la jornada eren que per a poder emprendre iniciatives de transformació social cal dur a terme un procés integral d’educació en la pau per al desenvolupament.

En aquest sentit, es van desgranar les experiències de gestió de conflictes que s’han dut a terme en diferents països, posant de manifest quins aspectes han possibilitat que siguin reeixides. Així com es feia referència a la relació entre l’existència de conflictes amb la mala governança, i com això era font de pobresa, també es destacava la resolució del conflicte com a font de desenvolupament sostenible.

Finalment volem destacar que moltes d’aquestes iniciatives coincidien en la inclusió de la societat civil com a actor clau en els processos de pau, així com l’important paper de les dones en la resolució del conflicte.