Avalon

Notícies

30 de desembre del 2013
DOSSIER EXPERIENCIES ASSOCIATIVES

< Tornar a l'index
Compartir en Facebook Twitter


Posem a l’abast de les organitzacions Catalanes la segona edició dels Dossier d’experiències que recull  una selecció de 7 experiències d’organitzacions, en format vídeo.
 
www.avalon.cat/experiencies
 
La selecció de les experiències respon al criteri de la diversitat tant de la composició de les organitzacions, com de les temàtiques abordades, però  l’àmbit d’actuació de les entitats es comú l’educació al desenvolupament. Amb això pretenem que, les entitats que facin ús del dossier es puguin veure reflectides en les diferents experiències i extrapolar les conclusions a les seves reflexions internes.
 
Amb iniciatives com aquestes volem contribuir a  difondre valors com ara afavorir la reflexió, el treball en xarxa, compartir coneixement entre totes les persones destinatàries, i fomentar  la coordinació i el coneixement entre les organitzacions que han participat en les nostres formacions, així com l’enfortiment del teixit associatiu.
 
Volem agrair la col·laboració i la seva sincera reflexió de les següents entitats:
- Quepo
- Associació Alba
- Sodepau
- Xarxa d’economia solidaria de Catalunya
- VSF Justícia Alimentaria Global
- ODG – Observatori del Deute en la Globalització
- ACAF