Avalon

Notícies

26 de gener del 2016
Eines per treballar els conflictes comunitaris. Els conflictes en l'acció comunitària una oportunitat per incorporar cultura de pau a la societat.

< Tornar a l'index
Compartir en Facebook Twitter
Des d'AVALON i amb col·laboració amb Centre Mediació Barcelona, hem donat inici a finals del 2015 a un pla formatiu per incorporar la gestió de conflictes en la millora de l'acció comunitària.

El pla s'ha impulsat al Districte de Gràcia i compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona - Acció Comunitària.
Des d'una acció formativa i sensibilitzadora, hem apropat la gestió de conflictes a les persones que intervenen de forma més directe en l'acció comunitària que són per una banda els tècnics municipals i per l'altre les entitats i moviments socials del Districte. El nostre objectiu ha estat per una banda anar incorporant la cultura del diàleg i per altre poder dotar d'eines a les persones que treballen amb persones.
Els tallers amb els tècnics de Gràcia han tingut una alta participació, la qual cosa ha permès treballar amb metodologies participatives i amb eines com els cercles restauratius.Perquè els cercles restauratius? Perquè és una metodologia que serveix per donar suport a les persones que tenen conflictes, per tal de facilitar la transformació dels conflictes i així poder satisfer les necessitats de totes les parts implicades. És una eina comunitària en la que els participants dialoguen seguint una forma de diàleg que facilita la comprensió mútua dels motius i necessitats d'uns i altres, per tal d'emprar l'energia del grup per a transformar situacions que d'altra manera fàcilment quedaran sense resoldre i crearan més conflictes, fruit de les situacions no resoltes

Per aquells que volgueu profunditzar en la temàtica http://www.restorativecircles.org/ i www.restaurativa.cat