Avalon

Notícies

20 de novembre del 2012
Es conclou el curs Nous models socioeconòmics per al Desenvolupament.

< Tornar a l'index
Compartir en Facebook Twitter
Avui concloem la darrera sessió del mòdul Nous models socioeconòmics per al Desenvolupament.

Aquest curs forma part del cicle formatiu adreçat a entitats d’EpD que Avalon desenvolupa durant el 2012 i 2013 amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i Barcelona Solidària.

En aquest mòdul s’ha posat l’accent en l’economia social i solidària, les finances alternatives, el decreixement, el mercat social i el treball en xarxa.

Un tret diferencial d’aquesta formació és que els materials didàctics, els continguts formatius han estat elaborats per persones expertes membres d’organitzacions que des de fa molts anys estan treballant en l’àrea de l’Educació al Desenvolupament i l’economia social i solidària, en concret les entitats que són: Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Xarxa d’Economia Solidaria (XES), Finançament Ètic i solidari (FETS), Research & Degrowth i Comunidades CAF.