Avalon

Notícies

20 de desembre del 2014
Experiències associatives / 3a edició

< Tornar a l'index
Compartir en Facebook Twitter
Posem a l’abast de les organitzacions catalanes la tercera  edició dels Dossier d’experiències associatives que recull  una selecció de 7 experiències d’organitzacions, en format vídeo.

http://www.avalon.cat/experiencies/
 
La selecció de les experiències respon al criteri de la diversitat tant de la composició de les organitzacions, com de les temàtiques abordades, però  l’àmbit d’actuació de les entitats es comú el CODESENVOLUPAMENT.
 
Amb iniciatives com aquestes volem contribuir a  difondre valors com ara afavorir la reflexió, el treball en xarxa, compartir coneixement entre totes les persones destinatàries, i fomentar  la coordinació i el coneixement entre les organitzacions que han participat en les nostres formacions, així com l’enfortiment del teixit associatiu.
 
Volem agrair la col·laboració i la seva sincera reflexió de les següents entitats:

Plataforma Q’atary Perú
Mujeres de Kerewan Samba Sira
MOVIMIENTO POR LA PAZ
ACULCO
AMAZAN
SERVEI SOLIDARI
Santa Perpetua Solidaria