Avalon

Notícies

25 de març del 2011
Inici de les formacions per entitats culturals de la Diputació de Barcelona. Avalon les organitza.

< Tornar a l'index
Compartir en Facebook Twitter
Aquest any hem començat una nova iniciativa formativa per encàrrec de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona. Oferirem diferents mòduls formatius en funció a la demanda de les organitzacions
Les dos accions que s'han dut a terme han estat els dies 26 de març i dia 9 d'abril on s'ha treballat la tematica de marc legal fiscal i laboral de les associacions
Les formacions han tingut molt d'exit i han assistit en total més de 60 representats d'entitats cultural de la provincià de Barcelona