Avalon

Notícies

28 de gener del 2011
Oberta la convocatòia de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona

< Tornar a l'index
Compartir en Facebook Twitter


L'Ajuntament de Barcelona, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, ha aprovat, per a l'any 2011, la concessió de subvencions a les entitats o particulars que duen a terme activitats a Barcelona, i que complementen o supleixen la competència municipal.
El procediment ordinari per a la concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència pública, mitjançant la convocatòria de concurs públic.

Finalitats
Aquests ajuts econòmics tenen per objectiu subvencionar activitats d'interès públic o social que tenen com a finalitat millorar la cohesió social de la ciutat; promoure l'associacionisme que potencia serveis d'interès general per a la col·lectivitat i atribuïts a la competència local; fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació; afavorir la cooperació entre el sector públic i el privat; possibilitar el creixement cultural quantitatiu o qualitatiu de la ciutat; promoure un desenvolupament més sostenible de la ciutat, i millorar la convivència i el civisme de la ciutadania.

Enllaços relacionats:
Més informació
Bases i documentació