Avalon

Notícies

10 de febrer del 2014
Pla d'enfortiment d'entitats d'immigrants

< Tornar a l'index
Compartir en Facebook Twitter
Des d’Avalon hem impulsat un pla d’enfortiment per entitats d’immigrants de Barcelona, i volem compartir la nostra experiència de treball, donat que ha estat una oportunitat de créixer conjuntament amb 11 entitats de Barcelona amb las que al llarg d’un any hem donat suport de diferents maneres.

En primer lloc vam realitzar uns taller d’autodiagnòstic amb les organitzacions on amb eines creatives i participatives hem pogut analitzar l’estat de les organitzacions, els seus punts forts i febles i fer una projecció de futur per tal de crear un escenari de treball on totes les persones de l’organització se sentissin reflectides.

Un cop finalitzats aquests diagnòstics vam proposar conjuntament amb les organitzacions unes formacions per poder treballar algunes de les dificultats comunes a totes les entitats com la comunicació interna, el finançament.Fnalment tres persones assessores d’Avalon han donat suport i acompanyament personalitzat a les organitzacions en l’elaboració de projectes i la gestió administrativa. Tot això ha servit per poder enfortir i cohesionar un teixit associatiu que té una importància molt gran per la cohesió social que genera i per les accions que du a terme a la ciutat de Barcelona.

Accions com aquesta són una bona forma de recolzar les entitats i valorar la feina que realitzen.

Volem agrair aquesta oportunitat a l’Ajuntament de Barcelona i a les entitats que ens han obert casa seva, perquè ha estat un projecte que ens ha permès un cocreixement molt interessant.Gràcies a:
Casa Eslava
Colectivo Maloka - Mujeres Pa'lante
MEXCAT Asociacion Cultural Mexicano Catalana
ACESOP Associació cultural educativa i social operativa de dones pakistaneses
Dosmundosmil
Asociación Cultural SAHA (Alba)
Centro Peruano
Centro Filipino
Associació Catalana de Residents Senegalesos
Asociación Cultural Social Arte Culinario de Honduras y Amigos en Catalunya
Asociacion casal colombiano ASOCASCOL.