Avalon

Notícies

13 de juny del 2011
Segueixen les formacions per a ONGD que treballen l'Educació per al Desenvolupament

< Tornar a l'index
Compartir en Facebook Twitter


La setmana passada es va finalitzar el curs de Fiscalitat i comptabilitat. L'objectiu del curs era adquirir els coneixements bàsics de les obligacions fiscals i comptables que tenen les organitzacions sense ànimde lucre. El curs va ser impartit per Mònica Moles i Irene Borràs, al Centre Unesco de Catalunya (UNESCOCAT).

Aquest curs pertany a un cicle formatiu destinat a ONGD que treballen l'Educació per al Desenvolupament, que rep el suport de l'Ajuntament de Barcelona.

Al setembre tindrà lloc l'últim curs d'aquest cicle i versarà sobre la Justificació econòmica i l'avaluació dels projectes d'Educació per al Desenvolupament.