Avalon

Notícies

20 de desembre del 2016
SUYSE: Starting Up Young Social Entrepreneurship

< Tornar a l'index
Compartir en Facebook Twitter
En el marc del projecte “SUYSE: Starting Up Young Social Entrepreneurship”, Avalon, en col·laboració amb 4 organitzacions sòcies de 3 països diferents, i amb el finançament de la Unió Europea, Programa Erasmus +, desenvoluparà des de finals de 2016 a finals de 2018 un projecte que té com a objectiu formar a joves en risc d’exclusió social en com emprendre socialment.

Perquè emprenedoria social?

L’emprenedoria social abasta un ampli ventall de projectes que tenen un objectiu comú: proposar solucions innovadores als reptes socials d’avui en dia.

L’emprenedoria social contempla el desenvolupament humà, social i ambiental per mitjà de la seva tasca. S’identifica amb una manera diferent de treballar i fer empresa: crear negocis amb funció social, com ara donar feina a un col·lectiu concret (ex. persones amb diversitat funcional); produir béns útils en un context social determinat amb criteris mediambientals i de drets laborals; i proporcionar serveis que ajudin al benestar social o del medi natural on vivim.

Així, l’emprenedoria social treballa per resoldre problemes socials i mediambientals per mitjà de la vessant empresarial, intentant combinar la viabilitat del negoci amb els compromisos socials a fi de realitzar canvis transformadors.

SUYSE

El passat 12, 13 i 14 de desembre, tots els socis del partenariat ens vàrem reunir a Pàdova, Itàlia, on vàrem donar el tret de sortida al projecte. La trobada va servir per acabar de donar forma al projecte, fer encaixar totes les peces de l’engranatge i començar el treball previst al cronograma acordat.
Per a més informació en emprenedoria social:

• Què és l'emprenedoria social?
http://www.barcelonesjove.net/area/emprendre/qu%C3%A8-%C3%A9s-lemprenedoria-social

• Com són les emprenedores i els emprenedors socials?
http://emprenedoriasocial.ad/com-son-les-emprenedores-i-els-emprenedors-socials/