Avalon

Notícies

29 de octubre del 2015
Taller de Gestió de Conflictes

< Tornar a l'index
Compartir en Facebook Twitter
L'objectiu del taller es poder anar introduint la cultura de mediació a les organitzacions del Tercer Sector.

En primer lloc felicitar-vos, les organitzacions del Tercer Sector han demostrat tenir una alta sensibilitat envers la temàtica de resolució de conflicte i aquest es un punt fort del sector, donat que la seva sensiblitat envers la cura del benestar de les persones i les  organtzacions fa que el treball de resolució de conflictes sigui molt més facil i efectiu. 

La tarda del 29 d'octubre vam poder compartir amb 15 persones membres d'organitzacions social i de cooperació internacional, un espai per poder parlar en primer lloc dels factors o causes que fan de detonat dels conflictes a les organitzacions del Tercer Sector, entre d'altres es va parlar de la reticència al canvi, del model d'estructura horitzontal i democràtic, de la gestió del lideratge ... va ser un espai d'intercanvi molt enriquidor. El punt de partida va ser l'estudi que AVALON va elaborar l'any 2010, on s'extreien les principals causes dels conflictes del Tercer Sector. Aquest estudi es va elaborar amb el suport de 10 organitzacions i amb entrevistes a 33 membres de les mateixes.

L'objectiu del taller es va centrar per una banda en la prevenció dels conflictes, on l'eina clau de treball es la COMUNICACIÓ, de forma pràctica vam poder analitzar el poder de la comunicació dintre de les organitzacions i la responsabilitat que les persones tenim dintre del procés comunicatiu.

La segona part del taller es va centra en una facilitació, on vam poder mostrar com l'ajuda d'un tercer extern a l'organització pot ser clau per avançar en la gestió de conflictes, aquest tercer extern té dos punts forts la imparcialitat i la neutralitat ...

Gràcies a tots per assistir i participar tan activament en el taller, va ser un taller viu i fresc.