Avalon

Notícies

15 de desembre del 2014
Tercer Sector - Reforma fiscal

< Tornar a l'index
Compartir en Facebook Twitter




La reforma fiscal afecta a les entitats del Tercer Sector, en concret:

IMPOST DE SOCIETATS

Totes les entitats no lucratives amb independència del volum d'ingressos i que realitzi o no activitat econòmica estarà obligada a presentar impost de societats.
Tributació del 25% en relació als beneficis, aquest percentatge passa a ser comú a totes les entitats.

IRPF RETENCIÓ DE PROFESSIONALS

Des de gener del 2015 els professionals que facin activitats per a les nostres entitats, aplicaràn la retenció del 19% de forma general.
Dos casos excepcinals són, els professionals que es troben en el primer any d'inici d'acitvitat i durant els seguents dos anys aplicaràn una retencio de 9%, i aquells que facturin menys de 15.000 euros l'any aplicaràn una retencio del 15%.