Avalon

Notícies

30 de juny del 2016
Transformació a les aules: turisme, reflexió i acció

< Tornar a l'index
Compartir en Facebook Twitter
Projecte desenvolupat amb la metodologia d’Aprenentatge i Servei al marc del programa d’Educació per al Desenvolupament de Barcelona Solidària, on joves de 4rt d’ESO del Centre Escolar Jesuïtes de Casp, van investigar i debatre sobre els efectes del turisme a la ciutat de Barcelona.

L’objectiu del projecte era despertar l’esperit crític dels i les joves a fi de generar un debat sobre els impactes negatius i positius del turisme a la ciutat i pensar, amb la seva implicació activa, en un pla de millora per aquells impactes negatius que afecten més a la ciutadania.

El projecte es va emmarcar en l’assignatura de Formació Èticocívica i, parcialment, des de l’assignatura d’Informàtica.

El projecte ha estat coordinat per Avalon qui ha treballat de la mà de les entitats col·laboradores Alba Sud, SodePau i Fundació Guné, el professorat de l’assignatura, i amb el suport de Barcelona Solidària i el Centre Promotor ApS.

L’execució del projecte va consistir en una sèrie de sessions de formació per tal de posar a l’alumnat en context i, a partir d’aquí, promoure un debat a classe des d’on es van identificar quatre grans eixos relacionats amb el turisme sobre els que treballar: activitat econòmica, convivència, imatge de la ciutat, i propostes de millora.

L’alumnat es va organitzar en comissions de treball, una per eix, des d’on van realitzar una recerca per mitjà d’un treball de camp amb entrevistes i visites, així com recerca per Internet.

 Amb tot el material recollit es va elaborar un vídeo de presentació amb els continguts del projecte; es va fer una exposició amb un plafó per cada eix de treball on es recollien aquelles dades més rellevants sobre el turisme a la ciutat acompanyada per una presentació per part de l’alumnat. Per finalitzar, es va fer un debat on diversos/es alumnes van presentar els següents temes des de diferents punts de vista: impactes dels creuers, costos i beneficis econòmics del turisme a la ciutat; efectes en la convivència dels apartament d’ús turístic; i fins a quin punt compensa o no el fort creixement del turisme a la ciutat per a la majoria de la població.Agraïm la participació i l’esforç que han fet tots els agents implicats al projecte, especialment l’alumnat.