PLANS

< Torna

associatius integrals2009 / 2010 - AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
Pla associatiu a El Prat de Llobregat

Durant els anys 2009 i 2010 vam desenvolupar el Pla de suport al teixit associatiu del Prat de Llobregat.
Al llarg de dos anys hem estat treballant amb el Departament de Participació de l’Ajuntament del Prat del Llobregat per tal d’oferir un servei de suport integral a les 80 entitats que consten al municipi.

Any 2009
• Diagnosi de les necessitats que tenen les organitzacions del Prat “Consensus”
• Disseny, conceptualització i coordinació de la Jornada del 24 d’octubre “Jornada d’entitats del Prat de Llobregat- Participació i ciutadania- “ que va comptar amb l’assistència d’un centenar de persones vinculades al teixit associatiu del Prat. Aquesta Jornada va ser el punt de partida del Pla de formació i Assessorament del Prat.
• Inici del servei d’assessorament per entitats del Prat, que es gestionava des d’Avalon amb reunions presencials amb les entitats amb una periodicitat quinzenal.
• Inici del pla de formació des d’on es van treballar els temes: Comunicació interna i externa; Finançament públic i privat; Organització interna i recursos humans

Any 2010
• Recull de convocatòries on es va fer una recerca de mes de 80 subvencions, premis, beques adreçades a entitats i organitzades per temàtiques.
• Durant aquest any es va seguir gestionant el servei d’assessorament per entitats
• Nova oferta formativa, format “càpsules” per treballar en diferents sessions: Disseny de projectes, avaluació i seguiment i pressupost i justificació

Avalon ha coincidit amb la voluntat d’un treball integrador i innovador del Departament de Participació d’aquest Ajuntament, i amb el plantejament de treball des de les mateixes entitats i les seves realitats. En aquest sentit, a més, s’ha dut a terme el projecte partint d’una anàlisi participativa i sempre amb una voluntat de flexibilitat per adaptar-nos a les necessitats i demandes de les associacions locals.

Enllaços relacionats:
Portal d’entitat del Prat 
Ajuntament del Prat de Llobregat