QUÈ ÉS

Avalon

Som una organització no lucrativa que treballem des de l’any 2001 al costat de les petites i mitjanes entitats del Tercer Sector. La nostra raó de ser és acompanyar les associacions des del seu procés de creació i al llarg del seu creixement, per potenciar el seu funcionament i contribuir a l’assoliment dels seus objectius.

Creiem en la força del teixit associatiu com a factor clau per a la millora de la nostra societat i també coneixem el perfil i les necessitats del Tercer Sector a Catalunya arrel de diversos anys participant-hi i donant suport a molts tipus d’entitats. Per això, trobem necessari fomentar l’existència d’espais de trobada, confiança i intercanvi entre nosaltres, participant democràticament i treballant en xarxa per aprendre, debatre i optimitzar la nostra feina.

Metodològicament, treballem en tres àmbits diferents, la formació, l’assessorament i la reflexió, que han anat apareixent i desenvolupant-se en consonància amb la realitat que hem anat trobant al llarg dels nostres anys d’experiència i que ens han donat molt bons resultats. També, a fi i efecte de poder funcionar de forma sostenible, Avalon ofereix diversos tipus de serveis a administracions en el marc d’iniciatives relacionades amb la participació ciutadana, l'associacionisme, la igualtat, etc. 

 

 Missió 


La nostra missió és donar suport al teixit associatiu i potenciar el funcionament intern de les entitats.


 

 Els objectius d’Avalon són: 


• Facilitar elements informatius per millorar la gestió interna de les entitats.

• Construir un marc de relacions de col·laboració entre les diferents associacions per tal d'intercanviar coneixements.

• Crear espais de debat, formació i reflexió per a la transformació social.