ÀMBIT

Recerca associativa

L’any 2009 s’inicia dins la nostra àrea de reflexió una línia de recerca en temàtiques associatives. Considerem imprescindible un coneixement en profunditat sobre la realitat actual del món associatiu a fi de poder estimular un diàleg enriquidor entre les entitats, les administracions i la ciutadania i, en el nostre cas, aquest coneixement és una base necessària a fi de poder oferir els nostres serveis amb qualitat i resultats.
Fins al moment, hem pogut dur a terme dues recerques sobre temàtiques que han resultat d’interès sobretot degut a l’evident manca d’informació actualitzada. Concretament, hem dut a terme un estudi sobre el teixit associatiu a Catalunya constituït per i per a persones d’origen estranger. També, hem realitzat una recerca sobre la Conflictologia al Tercer Sector.