PLANS

< Torna

associatius integrals

2007 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA - Diversitat i ciutadania
AGAPE - Pla de suport a entitats de gitanos de Catalunya

Un dels primers plans de suport al teixit associatiu, es realitza l’any 2007 amb l’entitat ÁGAPE Federación de Asociaciones Culturales Cristianas de Catalunya, entitat de segon nivell que aglutina més d’una cinquantena d’organitzacions

En el marc d’aquest pla de suport es dissenyen 3 formacions per capacitar el voluntariat de les entitats federades, les temàtiques treballades són:

- Creació d’una entitat
- Planificació i avaluació de les accions
- Gestió econòmica
- Fonts de finançament
- Recursos humans

El procés de treball va ser molt enriquidor per l’alta implicació i voluntat que les persones membres de les organitzacions van mostrar en les temàtiques treballades.

Ennllaços d'interès:
ÁGAPE
FACCA CATALUNYA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA - Diversitat i ciutadania