PLANS

< Torna

associatius integrals

2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011
Ajuntament de Barcelona / Acció Social
Generalitat de Catalunya / Secretaria per la Immigració

Suport a entitats d'immigrants

Dins del servei d'Assessorament en Gestió Associativa, l'any 2004 s'impulsa aquest projecte amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, i l’any 2008 ampliem aquest projecte gràcies al suport de la Secretaria General d’Immigració de la Generalitat de Catalunya.

L'objectiu prioritari d'aquesta iniciativa és promoure l'associacionisme i la consolidació d'entitats d'immigrants a Catalunya, i aquest objectiu s'intenta assolir donant informació i assessorament a les entitats d'immigrants que actualment treballen a Catalunya, i també a les persones que volen crear una entitat o formar-ne part.

Per una altra banda s’han incorporat altres accions per assolir el mateix objectiu com és la formació adreçada a les entitats d’immigrants que s’ha fet durant l’any 2009 –2010 amb el suport de la Diputació de Barcelona Diversitat i Ciutadania i de la Caixa Catalunya. Per últim, hem realitzat una recerca-diagnosi per conèixer més i millor les necessitats d’aquest tipus d’organitzacions i poder adaptar-nos més a la seva naturalesa.

Enllaços relacionats:
Ajuntament de Barcelona / Acció Social
Generalitat de Catalunya / Secretaria per la Immigració