SUYSE

Starting Up Young Social EntrepreneurshipPer a més informació, adreceu-vos a la web del projecte www.suyse.eu


La manca d'oportunitats que pateixen els i les joves per trobar feina com a empleats/des en les societats canviants en què vivim, especialment des del 2008, necessita solucions urgents i innovadores. Les taxes d'atur juvenil són sorprenents: Escòcia: 14,9%; Bulgària 19,4%; Itàlia 37,9%; Espanya 45,7%. Prop de 400.000 joves espanyols/es han emigrat des de que va començar la crisis, generant fugides de cervell. Les formes tradicionals d'ocupació estan desapareixent. No obstant això, la creació d'empreses socials està emergint com una oportunitat i alternativa, malgrat moltes persones encara no disposen de les habilitats, eines i coneixements suficients per emprendre socialment.

Les empreses socials estan dirigides per emprenedors/es socials: generen valor social (vetllen pels drets i interessos de les persones més vulnerables, busquen solucions davant les crisis ecològiques, lluiten contra la discriminació envers determinats grups socials, la fam, etc). Aquest enfocament promou solucions sostenibles a curt i llarg termini per a una societat més justa.


Objectius del projecte

- Potenciar l'esperit emprenedor entre les persones joves, especialment aquelles en risc d'exclusió social, a fi d'incrementar la seva capacitat d'iniciativa i el seu esperit emprenedor.
- Reduir la taxa d'atur entre les persones joves i, per tant, contribuir a la seva inclusió laboral i social
- Empoderar a les persones joves per mitjà de l'adquisició de coneixements, competències i habilitats en l'àmbit de l'emprenedoria social
- Empoderar a les persones joves en habilitats socials com ara la presa de decisions, el treball en equip, la capacitat d'adaptació, etc
- Empoderar a la societat per tal de promoure la cohesió social; fet que pot tenir com a conseqüència un impacte positiu en el PIB


Participants


- Persones joves a l'atur en risc d'exclusió social, amb una idea de projecte social
- Joves amb només estudis obligatoris o NEETS
- Joves amb discapacitat


Activitats


- Recerca, co-desenvolupament i validació de la metodologia innovadora
- Recerca i disseny de la plataforma e-learning més adequada per al projecte
- Recerca i selecció de l'índex de continguts del curs; desenvolupament dels continguts i recerca de materials
- Creació de la currícula per a cada mòdul
- Recerca de cursos Mooc
- Creació de la pàgina web del projecte
- Pujar materials del curs a la plataforma e-learning
- Creació de cursos Mooc i pujar-los a una plataforma OER (Recursos educatius en obert)
- Recerca de persones assessores professionals per a l'etapa “Treball participatiu i orientació”
- Recerca i cerca d'empreses socials on les persones participants puguin realitzar les pràctiques
- Preparació del certificat europeu en emprenedoria social
- Formació per a persones formadores. Presentació i simulacre del curs adreçat a les persones formadores i coordinadores a fi de fer les últimes esmenes en cas de necessitat
- 4 proves pilot de la formació en emprenedoria social adreçades a 80 participants (Espanya, Bulgaria, Italia i Regne Unit)
- Creació del "Manual formatiu per a la creació d'empreses socials"
- Preparació de les conferències, internacional i locals
- Avaluació de tot el projecte
- Conferències, internacional i locals
 

Resultats

- Metodologia desenvolupada
- 5 mòduls desenvolupats
- Introducció a l'emprenedoria social
- La teva Idea
- Desenvolupament de productes i planificació del projecte
- Comunicació i marketing social
- Desenvolupament del pla d'empresa, selecció d'un model de negoci, i les seves formes estratègiques
- Plataforma e-learning: per fer la formació pilot
- Certificats europeus en emprenedoria social
- Manual de formació per a la creació d'empreses socials
- Cursos de Mooc (pujats a una plataforma de Recursos educatius en obert (OER)


Socis del projecte


 
Aquest projecte ha estat finançat per la Unió Europea, al marc del Programa Erasmus +, KA2 Associacions estratègiques

 


Declaració d'absència de responsabilitat
"Aquest lloc web reflecteix només els punts de vista dels/les autors/es i l'Agència Executiva d'Educació, Audiovisual i Cultura i la Comissió Europea no es fa responsable de l'ús que es pugui fer de la informació continguda".