DOCUMENTACIÓ

d'interès

Us proposem la següent documentació per poder entendre i comprendre aquesta nova disciplina que és la Mediació Organitzacional, aplicada a entitats sense afany de lucre.

 AA.VV. (2011). Anuari 2011 del Tercer Sector social de Catalunya. Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i Observatori del Tercer Sector.

 Carrascosa, A. (2010). Dia-Tekhnē. Diálogo a través del arte. Bilbao: Bakeaz/Gernika Gogoratuz.

 De Souza, L (2009). Una mirada genérica de los conflictos, en contribuciones a las ciencias sociales.
www.eumed.net/rev/cccss/04/lsb.htm. 

 Rodríguez, D (2008). La dimensión de género en los procesos de paz y conflicto. Elaborado para el Seminario Internacional “Estudios comparativos sobre la democratización de la familia y la sociopolítica”.Buenos Aires, 24-26 Septiembre 2008. 

 Lederach, J.P. (2007). La imaginación moral. El arte y el alma de la construcción de la paz. Bilbao: Bakeaz/Gernika Gogoratuz.

 Redorta, J (2007). Aprender a resolver conflictos. 2007, Ediciones Paidós Ibérica. 

 Farré, S (2005). Ponència I Congreso Nacional de Mediación Empresarial, Cultura de Paz y Empresa.

 Pastor, X. (coord.), Morillas, J.; Peris, C.; Giménez, L.; Crespo, A. (2005). Guia pràctica de la gestió de conflictes al teixit associatiu. Capellades: CEiRV 

 Caireta, M. / Barbeito, C. (2004). Quaderns d’educació per a la pau. Escola de Cultura de Pau (Universitat Autònoma de Barcelona). Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis. Gabinet de Relacions Internacionals.


 Farré, S; Gutiérrez, E (2004). Gestió positiva del conflicte a les associacions: Mediació. UTILS PRÀCTICS 16. Torre Jussana. Ajuntament de Barcelona. Participació ciutadana.

 Mindell, A. (2004) Sentados en el fuego: Cómo transformar grandes grupos mediante el conflicto y la diversidad. Icaria Editorial 

 Vinyamata, E i altres (2004). Guerra y paz en el trabajo conflictos y conflictologia en las organizaciones. Tirant lo Blanch y Universidad de Valencia. 

 AA.VV. (2003). Llibre blanc del tercer sector cívico-social. Centre d’estudis de Temes Contemporanis (CETC) Generalitat de Catalunya Departament de Presidència i de Benestar i Família. 

Camps, F; Lafuente, N. (2003). La gestió alternativa de conflictes en les organitzacions del tercer sector. -GREC- Resolució de Conflictes. Finestra Oberta 36. Fundació Jaume Bofill.

 Trinidad, C. (2003). “Introducción a la mediación y a la resolución de conflictos”. Fundació Pere Tarrés.

Fantova, F (1999). Investigación y desarrollo de un modelo de gestión para organizaciones no lucrativas de servicios sociales Universitat de Deusto.

 Fisas, V. (1998). Cultura de pau i gestió de conflictes. Icaria- Barcelona.

 Galtung, J (1998). Tras la violencia 3R: Reconstrucción, reconciliación, resolución. Bakeaz y Guernica Gogoratuz.

 Llibre blanc de la mediació a Catalunya http://www.llibreblancmediacio.com/