FORMACIONS

< Torna

Sectorials2011 - Diputació de Barcelona / Àrea de Cultura
ENTITATS CULTURA POPULAR - Formacions en gestió associativa

La proposta formativa s’adreça a les entitats culturals de la província de Barcelona.

Amb la voluntat de desenvolupar respostes formatives adequades a les necessitats i per tal de garantir la capacitació del teixit associatiu, es proposen diverses accions formatives que donin eines a les persones associades en els àmbits de marc legal, marc fiscal i recursos humans; gestió econòmica i justificació econòmica; elaboració de projectes i web 2.0 en el sector cultural.

Objectius
• Oferir informació bàsica del què és una associació.
• Capacitar les persones associades en la gestió interna de les entitats.
• Dotar d’eines i mostrar els processos per tal de garantir la qualitat dels projectes.
• Fomentar mètodes de treball actius, participatius i reflexius.

Enllaços relacionats:
Àrea de Cultura de la Diutació de Barcelona

Amb el suport de: