MEDIACIÓ ORGANITZACIONAL

i Transformació de conflictes

A partir de la recerca que Avalon ha impulsat sobre conflictivitat al Tercer Sector, es fa evident que els conflictes més habituals a les ONG són de tipus intragrupal (divergència d’objectius i expectatives, manca de comunicació, relacions no satisfactòries, falta d’informació i acompanyament, nivell de participació i funcionament de l’organització, actituds diferents cap a l’entitat i cap a l’entorn i diferents formes de treballar i gestionar), sent els conflictes intergrupals més comuns els que es donen amb les administracions publiques. Aquests conflictes provoquen freqüentment una pèrdua de temps en l’organització, de motivació, pèrdua econòmica, costs legals, reemplaçament de personal qualificat, etc.

Però una adequada gestió dels conflictes permet el desenvolupament i evolució d’aquestes entitats i l’assoliment dels seus objectius socials.

Si la vostra organització valora l’ambient laboral agradable, el treball en equip, la comunicació horitzontal, si teniu objectius compartits amb tot l’equip, considereu les relacions humanes com a base de creixement, teniu espais de comunicació que afavoreixen l’intercanvi... el nostre servei de mediació organitzacional i transformació de conflictes pot donar resposta i acompanyar el vostre procés organitzacional per tal d’assolir o potenciar els principis que mouen la teva organització cap a l’assoliment d’un món millor.

Dins del nostre equip comptem amb professionals i persones col·laboradores en l’àmbit de la transformació de conflictes i especialitzats en el Tercer Sector. Per una banda, comptem amb persones mediadores que treballen des del diàleg i afavorint la comunicació entre les parts en conflicte i, per altra banda, incorporem altres metodologies complementaries i transformadores com las que utilitzen l’art com a vehicle per a la visualització i transformació de conflictes, eines basades en la comunicació no violenta, en el treball de processos, etc.

Actualment treballem amb col.laboració amb el CMB Centro de Mediación Barcelona professionals amb els que compartim coneixement i amb els que impulsem diferents accions formatives.Des d’Avalon i CMB us oferim reunir-nos amb l’entitat interessada a fi de valorar el model d’intervenció que pot requerir la vostra organització, centrant la nostra tasca en la detecció de les necessitats de l’organització.

Us oferim diferents propostes que poden adaptar-se a la vostra entitat.

- Assessorament per a la prevenció i gestió del conflicte
- Tècniques per a la construcció d’espais de diàleg i consens grupal
- Formació en habilitats i competències per a la gestió dels conflictes
- Intervenció mitjançant la mediació i transformació de conflictes

“El conflicte com a fenomen de creació humana, ubicat de forma natural en les relacions. Transforma els esdeveniments, les relacions i també als propis creadors. És un element necessari en la construcció i reconstrucció humana transformadora de l’organització i de les realitats socials” (J.P. Lederach).