FORMACIONES

< Torna

Sectoriales2012 / 2013 - GENERALITAT DE CATALUNYA - Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament / AJUNTAMENT DE BARCELONA - Barcelona Solidària
CICLO FORMATIVO PARA EL DESARROLLO  - Para entidades de EpD

Aquest projecte consisteix en ampliar i millorar les capacitats tècniques de les persones que treballen (voluntàries o contractades) a associacions de Cooperació Internacional o d’Eduació per al Desenvolupament. Per a tal fi, presentem uns moduls formatius centrat en la reflexió i el debat per tal que les entitats puguin cercar nous camis i noves formes de treballar i gestionar-se.

Metodologia:
Oferim dues opcions de formació: presencial i on-line. Les organitzacions poden escollir la que millor s’adapti a les seves necessitats. Les dues opcions formatives es desenvolupen per mitjà de metodologies participatives que prenen com a referència la construcció conjunta del coneixement. 

Cada formació comptarà amb bones pràctiques a càrrec d’organitzacions 

Durada:
Formació presencial:20 hores distribuïdes al llarg de 5 sessions de 4 hores cadascuna.
Formació on-line: Durant 15-20 dies l’organització podrà accedir a la formació i desenvolupar els mòduls teòrics i pràctics així com comptar amb el suport d’una persona formadora. Els continguts formatius es poden desenvolupar en 20 hores.  


Continguts del Cicle formatiu:
• Projectes d’Educació per al Desenvolupament 

• Nous models socio econòmics per al desenvolupament

• Identificació i formalació de projectes amb enfocament de genere, cultura, participació i drets 

• Gestió de les persones, equips i base social i Comunicació externa i mobilitzadora 


Enllaços relacionats:
Agència Catalana de Cooperació
Barcelona Solidària


Amb el suport de:

Amb la col·laboració del Grup de Treball composat per: 
Veterinaris sense Fronteres VSF
Xarxa d’Economia Solidaria
FETS – Finançament Ètic I Solidari
Observatori del Deute en la Globalització – ODG
SODEPAU
Plataforma Q’atary Perú
Research & Degrowth
Comunitats CAF