FORMACIONS

< Torna

Sectorials

 

2017-2019 - AJUNTAMENT DE BARCELONA - Barcelona Solidària
GESTIÓ DE CONFLICTES. PROMOVENT LA CULTURA DE PAU DINS LES AULES

Aquest és un projecte d'Aprenentatge i Servei (ApS) que s'ha treballat en un primer any 2017-2018 en l'escola Vila Olímpica i en un segon any en l'escola Vila Olímpica i l'escola Marenostrum amb els alumnes de primària i amb una estreta col·laboració amb l'entitat MEDIAM

Aquest projecte vol ser un pas endavant en matèria de gestió i resolució de conflictes per mitjà de la mediació, la comunicació no violenta i les pràctiques restauratives amb l'objectiu de promoure la cultura de pau en tots aquells àmbits on es produeixin conflictes. El projecte té una dimensió local al marc de l'Escola i una dimensió global, en el context de referents internacionals des d'on s'analitzen conflictes internacionals i posem el focus d'atenció en persones o fets que han incidit o transformat la història des de la cultura de pau.
 

De la mà de l'associació Mediam, Avalon i els centres escolars, hem dissenyat un projecte adreçat a l'alumnat de Primària.

L'alumnat, amb els aprenentatges adquirits, ens ofereix diferents serveis i fa d'altaveu de la tasca que Avalon i Mediam estem duent a terme: Promoure una via alternativa i no-violenta de gestió i resolució de conflictes encara poc coneguda en el nostre país. Els nens s'han convertit en agents de sensibilització amb la seva veu i la seva mirada reflexiva i tot proposant accions de millorar i d'incorporació d'una cultura del diàleg en el seu entorn més proper l'escola i en el seu entorn més local, el barri i la ciutat. Ells han estat els nostres ulls i ens han ofert dades per analitzar com es generen i com es gestionen els conflictes en les escoles, al barri, la ciutat, per aconseguir aquestes dades s'han fet entrevistes, enquestes i cercles de diàleg i observació dissenyada i pilotada pels nanos i amb les reflexions i les veus dels nens estem elaborant un material (gràfic/ audiovisual) que faci d'aquesta experiència un exemple reproduïble per altres escoles.

En tots dos centres educatius s'ha treballat des de la mirada de repensar les relacions i els conflictes que es donen al pati, en el cas del centre Vila Olímpica com a fase prèvia de la reestructuració del pati i en el cas de Marenostrum a posteriori de la reestructuració del pati.

Metodologia:
A les aules, amb el professorat, monitors i famílies treballem tres eines que ens permeten introduir una cultura de diàleg dins de la comunitat educativa, aquestes eines cerquen la connexió, la convivència i afavoreixen la gestió dialoga dels conflictes. Parlem de
- Comunicació no violenta
- pràctiques restauratives
- mediació

Video del projecte:
https://www.youtube.com/watch?v=wz54gTw2Agk&feature=youtu.be


Enllaços relacionats:
- Barcelona Solidària
- Centre promotor APS


Amb el suport de:


 

Amb la col·laboració del Grup de Treball composat per: 
- Mediam.cat 
- Escola Vila olimipica
- Escola Marenostrum 
- Escola Porxos