EMPRENEDORIA

social

Des d’Avalon apostem per l’obertura, i creiem que, com a sector, cal obrir-se a noves formes de fer, on ja d’alguna forma estaven incorporades les entitats no lucratives. Parlem de l’Emprenedoria Social i la definim com aquelles organitzacions i persones que apliquen una estratègia de mercat per assolir uns objectius socials. En aquesta forma de fer incorporem les organitzacions lucratives i no lucratives que tinguin com objectiu principal el caràcter social.

No és un fet nou, té una llarga tradició que neix en el cooperativisme europeu.

Parteix d’una filosofia de fer diferenciada de l’emprenedoria convencional.

Respon a una necessitat social, i és una nova eina econòmica i empresarial que pot ser una alternativa a la dependència de les subvencions i una forma de crear llocs de treball.

Es important destacar que les empreses socials generen un rol més que actiu en la creació de llocs de treball (a la Unió Europea es calcula que bora d’11 milions de persones estan vinculades a l’empresa social). La creació d’empreses socials ens permet apropar el coneixement i la formació d’una part de la població, tradicionalment allunyada del món empresarial, que pot contribuir a la generació de llocs de treball en estructures pensades per al bé comú. Trencant amb la dicotomia entre entitats amb ànim de lucre vs. Entitats sense ànim de lucre, és necessari repensar les empreses com a eines que ens permetin donar un servei a la societat .

Aquestes són les respostes que van donar diferents emprenedors/es socials a la pregunta: Què és l’emprenedoria social?